stowarzyszenie koninki

STOWARZYSZENIE „KONINKI” NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI I SPORTU


Jesteśmy Stowarzyszeniem, które ma na celu:

 • inicjowanie, wspieranie i kierowanie działań społecznych i edukacyjnych na rzecz rozwoju, sportu, turystyki górskiej i rowerowej, oraz rekreacji;
 • inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, oferującymi pomoc organizacyjną i finansową, mogącą przyczynić się do rozwoju regionu;
 • wspomaganie i popierania inicjatyw młodzieży, w szczególności inicjatyw sportowych, kulturalnych, związanych z rozwojem turystyki górskiej i rowerowej;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa i turystyki górskiej;
 • działania na rzecz aktywizacji społecznej, sportowej i kulturalnej młodzieży;
 • aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa;
 • działania na rzecz ograniczenia emigracji miejscowej ludności do większych ośrodków zasiedlenia;
 • pielęgnowanie i upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji ludowej;
 • promowanie rozwoju osobistego i biznesowego w aspekcie turystycznym;
 • realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia w granicach dozwolonych prawem;
 • poprawa standardu życia społeczności wiejskiej;
 • upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w środowisku wiejskim.

Stowarzyszenie „Koninki” na Rzecz Rozwoju Turystyki i Sportu
Poręba Wielka 251, 34-735 Niedźwiedź

KRS 0000619989
NIP 7372207994
Tel. kontaktowy +48 501 253 206

Statut fundacji

Wpis do KRS

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży realizowanej przez stronę, są przeznaczone na realizowanie celów Stowarzyszenia.

separator