Warunki: małe zachmurzenie Temperatura: 17°C  Kamery Online Kamery Online  Wirtualny Spacer 

 

SZLAKI


 

SZLAKI PIESZE

Niebieski szlak Niebieski szlak z Koninek przez polanę Szałasisko, polanę Średnie, Czoło Turbacza na najwyższy szczyt Gorców –  Turbacz 1310 m n.p.m. / ok. 2,5 godz. – 13 pkt. GOT
Szlak niebieski Niebieski szlak z Poręby Wielkiej przez Olszówkę do Rabki Zdrój /ok. 3 godz – 10 pkt. GOT  
Szlak zielony Zielony szlak z Poręby Wielkiej – Koninek przez Jaworzynę Porębską, Tobołów, Suhorę, Obidowiec do schroniska na Starych Wierchach  / ok. 2,5 godz. – 13 pkt. GOT
Szlak zielony Zielony szlak z Niedźwiedzia przez Porębę Wielką, Potaczkową do Raby Niżnej / ok.1,5 godz. – 8 pkt. GOT
Szlak zielony Zielony szlak z Niedźwiedzia przez Turbaczyk na Turbacz / ok. 3,5 godz. – 20 pkt. GOT
Szlak żółty Żółty szlak z Poręby Wielkiej-Koninek – do Domu Władysława Orkana pod Starmachowskim Groniem zwanego Orkanówką / ok. 45 min. – 3 pkt. GOT
Szlak zielony Zielony szlak z Poręby Górnej do bacówki PTTK na Maciejowej /ok. 2,5 godz. i dalej przez Ponice, Świńską Górę do kościółka na Piątkowej / ok. 4 godz. – 14 pkt. GOT
Szlak żółty Żółty szlak ze schroniska na Turbaczu przez Czoło Turbacza, przełęcz Borek, Przysłopek na Kudłoń / ok. 2 godz. – 10 pkt. GOT i dalej czarnym do Lubomierza lub Koniny / ok. 3,5 godz. – 20 pkt. GOT

 

Dla turystyki pieszej udostępniono również drogi stokowe:

 • Hucisko – Pasieka – Potasznia
 • Potasznia – Brukowana Droga – Polana Kopa
 • Hucisko – Potok Olszowy – Tobołów – Poręba Górna
 • Hucisko – Potok Turbacz – Polana Szałasisko – Potok Olszowy
 • Potasznia – Brukowana Droga – Przełęcz Borek
 • Suhora – Nowa Kopana Droga – Polana Młynarska


SZLAKI ROWEROWE
TRASY TURYSTYCZNE

Położenie Ostoi Górskiej Koninki sprzyja zarówno turystyce pieszej, jak i rowerowej. Szlaki rowerowe wyznaczone na terenie GPN pokrywają się częściowo z istniejącymi szlakami pieszymi. Dla rowerzystów przeznaczono także niektóre drogi stokowe oraz ścieżki edukacyjne i spacerowe. Szlaki rowerowe na terenie Parku zostały połączone ze szlakami rowerowymi gminy Niedźwiedź i Rabka. Umożliwia to zaplanowanie ciekawych wycieczek także poza granicami GPN. Łączna długość szlaków rowerowych na terenie GPN wynosi prawie 60 km, a ich sieć pozwala na organizację różnych wariantów wycieczek jednodniowych.

Najważniejszym szlakiem, dostępnym dla ruchu rowerowego niewątpliwie jest gorczańska część czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego z Rabki Zdrój przez Maciejową – (gr. Parku) Stare Wierchy – Obidowiec – Turbacz – Halę Długą – Kiczorę, aż po Zielenicę i Przełęcz Knurowską (gr. Parku).

 

A ponadto na rowerzystów czekają trasy:

Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) – Polana Potasznia – Przełęcz Borek – Lubomierz Rzeki/długość szlaku: ok. 22 km/
Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) Potok Olszowy – Czarne Błota – Tobołów – Poręba Górna/długość szlaku: ok. 10 km/
Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) – Pustka (Willa Orkanówka) – Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko)/długość szlaku: ok. 4 km/
Ścieżka Edukacyjna „Doliną Potoku Turbacz”: Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) – Potok Turbacz – Polana Szałasisko – Potok Olszowy – Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) /długość szlaku: ok. 5 km/
Poręba Wielka – Olszówka – Rabka Zdrój/długość szlaku: ok. 8 km/
Poręba Wielka – Pustka (Willa Orkanówka) – Poręba Wielka/długość szlaku: ok. 10 km/
Turbacz – Polana Gabrowska – Polana Jaworzyna Kamienicka – Papieżówka – Lubomierz Rzeki/długość szlaku: ok. 30 km/

Trasy rowerowe położone na terenie GPN należą do trudnych. W GPN ruch rowerowy może odbywać się jedynie indywidualnie (maksymalnie 5 rowerów w grupie) i po wyznaczonych szlakach.


SZLAKI KONNE

 • Poręba Wielka – Orkanówka – Niedźwiedź
 • Poręba Wielka – Tobołów – Obidowiec – Turbacz
 • Poręba Wielka/Koninki – Dolina Potoku Turbacz – Polana Szałasisko –  Dolina Olszowego Potoku
 • Poręba Górna – Stare Wierchy – Obidowiec – Turbacz
 • Poręba Wielka – Koninki / Hucisko – Pasieka – Potasznia – Konina
 • Konina – Potasznia – Brukowana Droga – Przełęcz Borek


ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka Ostoja Górska mają początek następujące ścieżki edukacyjne GPN:

Wszystkie z nich posiadają odpowiednie wydawnictwa ułatwiające samodzielne zwiedzanie, które można kupić w Dyrekcji GPN lub recepcji Ostoi Górskiej Koninki.

Koninki.pl

tel. (18) 33 17 580 e-mail: recepcja@ostojakoninki.pl

Copyright by Ostoja Górska Koninki - ostojakoninki.pl

Zerif Lite powered by WordPress