SZLAKI


 

SZLAKI PIESZE

Szlak zielonyZielony i czerwony szlak z Koninek koleją linową na Tobołów i potem widokową trasą na najwyższy szczyt Gorców –  Turbacz 1310 m n.p.m. / ok. 1,5 godz. – 13 pkt. GOT (trasa widokowa, przyjemna, dochodzimy do szczytu Turbacza, potem odpoczynek w schronisku i możliwość urozmaicenia i zejścia szlakiem niebieskim)
Niebieski szlakNiebieski szlak z Koninek przez polanę Szałasisko, polanę Średnie, Czoło Turbacza, schronisko PTTK, dalej na najwyższy szczyt Gorców – Turbacz 1310 m n.p.m. / ok. 2,5 godz. – 13 pkt. GOT (trasa stroma, przejście głównie lasem, dochodzimy wpierw do schroniska PTTK, do szczytu trzeba pójść dalej)
Szlak niebieskiNiebieski szlak z Poręby Wielkiej przez Olszówkę do Rabki Zdrój /ok. 3 godz – 10 pkt. GOT  
Szlak zielonyZielony szlak z Poręby Wielkiej – Koninek przez Jaworzynę Porębską, Tobołów, Suhorę, Obidowiec do schroniska na Starych Wierchach  / ok. 2,5 godz. – 13 pkt. GOT
Szlak zielonyZielony szlak z Niedźwiedzia przez Porębę Wielką, Potaczkową do Raby Niżnej / ok.1,5 godz. – 8 pkt. GOT
Szlak zielonyZielony szlak z Niedźwiedzia przez Turbaczyk na Turbacz / ok. 3,5 godz. – 20 pkt. GOT
Szlak żółtyŻółty szlak z Poręby Wielkiej-Koninek – do Domu Władysława Orkana pod Starmachowskim Groniem zwanego Orkanówką / ok. 45 min. – 3 pkt. GOT
Szlak zielonyZielony szlak z Poręby Górnej do bacówki PTTK na Maciejowej /ok. 2,5 godz. i dalej przez Ponice, Świńską Górę do kościółka na Piątkowej / ok. 4 godz. – 14 pkt. GOT
Szlak żółtyŻółty szlak ze schroniska na Turbaczu przez Czoło Turbacza, przełęcz Borek, Przysłopek na Kudłoń / ok. 2 godz. – 10 pkt. GOT i dalej czarnym do Lubomierza lub Koniny / ok. 3,5 godz. – 20 pkt. GOT

 

Dla turystyki pieszej udostępniono również drogi stokowe:

 • Hucisko – Pasieka – Potasznia
 • Potasznia – Brukowana Droga – Polana Kopa
 • Hucisko – Potok Olszowy – Tobołów – Poręba Górna
 • Hucisko – Potok Turbacz – Polana Szałasisko – Potok Olszowy
 • Potasznia – Brukowana Droga – Przełęcz Borek
 • Suhora – Nowa Kopana Droga – Polana Młynarska

PROPOZYCJE PIESZYCH WYCIECZEK

1)    Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964 m npm,  trasa piesza – Tobołów – Suhora /zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego/ – Stare Wierchy /998m npm/ –  Obidowiec – Tobołów – zjazd kolejką linowa do Koninek/ ok. 4h/.

2)    Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964m npm,  trasa piesza – Tobołów – Suhora /zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego/ – TURBACZ /1311m – Polana Średnie – Polana Szałasiska – Koninki/ ok. 6h/.

3)    Koninki – Zagronie /zwiedzanie muzeum Władysława Orkana oraz pracowni rzeźbiarskiej F. Stożka /ok.3 – 4h/.

4)    Ścieżka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „Na Turbaczyk” /4 – 5h/.

5)    Ścieżka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „ Dolina Potoku Turbacz” /ok.4 – 5h/.

6)    Ścieżka przyrodnicza Gorczańskiego Parku Narodowego „ Wokół Doliny Poręby /ok. 4 – 5h/.

7)    Wjazd koleją linową na górę Tobołów 964m npm,  trasa piesza – Tobołów – Suhora/zwiedzanie Obserwatorium astronomicznego/- Tobołów – zjazd kolejką linową do  Koninek /ok. 2h/.

8)    Lubomierz /Rzeki/ – Polana Podskały/ścieżka przyrodnicza GPN/ – Gorc Troszacki –     Kudłoń – Turbacz – Czoło Turbacza – Koninki / ok. 6 – 8h/.

9)    Lubomierz /Rzeki/- Dolina Kamienicy – Przeł. Borek – Hala Turbacz – Turbacz – Obidowiec – Koninki /ok. 6 – 7h/.

10)    Konina/ Leśniczówka/ – Kopa – Polana Pustak –  Kudłoń –  Przeł. Borek – Hala Turbacz – Czoło Turbacza – Kopieniec – Turbaczyk – Polana Łąki – Koninki /ok. 8 – 9h/

11)    Rabka – Grzebień – Potaczkowa – Poręba Wielka/ park Wodzickich/ –  Niedźwiedź –  Orkanówka /muzeum Wł. Orkana/ – Koninki / około 6 – 7h/

12)    Mszana Dolna – Adamczykowa – Potaczkowa – Poręba Wielka /park Wodzickich/ –  Niedźwiedź – Orkanówka /muzeum Orkana/ – Koninki / około 6 – 7h – /trasa o wybitnych walorach widokowych/


SZLAKI ROWEROWE
TRASY TURYSTYCZNE

Położenie Ostoi Górskiej Koninki sprzyja zarówno turystyce pieszej, jak i rowerowej. Szlaki rowerowe wyznaczone na terenie GPN pokrywają się częściowo z istniejącymi szlakami pieszymi. Dla rowerzystów przeznaczono także niektóre drogi stokowe oraz ścieżki edukacyjne i spacerowe. Szlaki rowerowe na terenie Parku zostały połączone ze szlakami rowerowymi gminy Niedźwiedź i Rabka. Umożliwia to zaplanowanie ciekawych wycieczek także poza granicami GPN. Łączna długość szlaków rowerowych na terenie GPN wynosi prawie 60 km, a ich sieć pozwala na organizację różnych wariantów wycieczek jednodniowych.

Najważniejszym szlakiem, dostępnym dla ruchu rowerowego niewątpliwie jest gorczańska część czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego z Rabki Zdrój przez Maciejową – (gr. Parku) Stare Wierchy – Obidowiec – Turbacz – Halę Długą – Kiczorę, aż po Zielenicę i Przełęcz Knurowską (gr. Parku).

 

A ponadto na rowerzystów czekają trasy:

Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) – Polana Potasznia – Przełęcz Borek – Lubomierz Rzeki/długość szlaku: ok. 22 km/
Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) Potok Olszowy – Czarne Błota – Tobołów – Poręba Górna/długość szlaku: ok. 10 km/
Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) – Pustka (Willa Orkanówka) – Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko)/długość szlaku: ok. 4 km/
Ścieżka Edukacyjna „Doliną Potoku Turbacz”: Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) – Potok Turbacz – Polana Szałasisko – Potok Olszowy – Ostoja Górska Koninki (Polana Hucisko) /długość szlaku: ok. 5 km/
Poręba Wielka – Olszówka – Rabka Zdrój/długość szlaku: ok. 8 km/
Poręba Wielka – Pustka (Willa Orkanówka) – Poręba Wielka/długość szlaku: ok. 10 km/
Turbacz – Polana Gabrowska – Polana Jaworzyna Kamienicka – Papieżówka – Lubomierz Rzeki/długość szlaku: ok. 30 km/

Trasy rowerowe położone na terenie GPN należą do trudnych. W GPN ruch rowerowy może odbywać się jedynie indywidualnie (maksymalnie 5 rowerów w grupie) i po wyznaczonych szlakach.


SZLAKI KONNE

 • Poręba Wielka – Orkanówka – Niedźwiedź
 • Poręba Wielka – Tobołów – Obidowiec – Turbacz
 • Poręba Wielka/Koninki – Dolina Potoku Turbacz – Polana Szałasisko –  Dolina Olszowego Potoku
 • Poręba Górna – Stare Wierchy – Obidowiec – Turbacz
 • Poręba Wielka – Koninki / Hucisko – Pasieka – Potasznia – Konina
 • Konina – Potasznia – Brukowana Droga – Przełęcz Borek


ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka Ostoja Górska mają początek następujące ścieżki edukacyjne GPN:

Wszystkie z nich posiadają odpowiednie wydawnictwa ułatwiające samodzielne zwiedzanie, które można kupić w Dyrekcji GPN lub recepcji Ostoi Górskiej Koninki.

Koninki.pl

tel. (18) 33 17 580 e-mail: recepcja@ostojakoninki.pl

Copyright by Ostoja Górska Koninki - ostojakoninki.pl

Zerif Lite powered by WordPress